Τηλέφωνο επικοινωνίας

26510 33885

Κατάλογος Προϊόντων

Κουνελόσυρμα

Κουνελόσυρμα

Γαλβανισμένο ηλεκτροσυγκολλητό πλέγμα κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και άλλων χρήσεων

Λοιπά χαραστηριστικά:

Πάχος σύρματος Φ1,5mm

Διαστάσεις βρόγχου: 12Χ25mm

Ρολλά 25 μέτρων